WIA

Contact

Bereken het volgende: 6 plus 5.
 

WIA

Bij een WIA beoordeling wordt er door het UWV gekeken naar de resultaten van uw re-integratie inspanningen. Van u wordt verwacht om de zieke medewerker binnen de organisatie te herplaatsen of als dit niet mogelijk is begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever. Als u dit niet of onvoldoende kunt aantonen kan er voor zowel de werkgever als de werknemer financiële schade ontstaan.

Met de WIA-scan helpt Paul Jeurissen Consult B.V. u naast kostbare tijd en energie ook de financiële schadelast zo beperkt mogelijk te houden. En "last but not least" leiden snelle en adequate oplossingen ook tot tevreden medewerkers.

Hoe werkt de WIA-scan:

  • Analyse van de situatie van de verzuimende medewerker waarbij alle aspecten (privé, werkkenmerken en persoonkenmerken) in kaart worden gebracht.
  • Pas als uit de analyse blijkt dat er ook medische aspecten een rol spelen bij het arbeidsverzuim zal door een bedrijfsarts de functionele mogelijkheden van de medewerker in beeld worden gebracht.
  • Uitgebreide arbeidsdeskundige rapportage over feitelijke arbeidsmogelijkheden afgestemd op de belastbaarheid van de medewerker en persoonlijke kenmerken.
  • Advies over consequenties met betrekking tot wet- en regelgeving.
  • Advisering over passende arbeidsmogelijkheden en welke re-integratie activiteiten hiervoor noodzakelijk zijn.