Over P. Jeurissen Consult

Hier werken wij voor

Referenties Referenties Referenties Referenties

Contact

Bereken het volgende: 9 plus 3.
 

Over ons

P. Jeurissen Consult B.V. is specialist op het gebied van arbeidsdeskundige adviezen en heeft hierbij jarenlange ervaring opgebouwd op het gebied van:

  • preventie
  • verzuimbegeleiding
  • arbeidsongeschiktheidsvraagstukken
  • re-integratie

Deskundigheid

P. Jeurissen Consult B.V. staat een open en integere benaderingswijze voor, waarbij ten aanzien van de begeleiding en advisering de behoefte van de opdrachtgever centraal staat.

Kwaliteit

P. Jeurissen Consult B.V. is een onafhankelijk bureau. Wij zullen alleen opdrachten accepteren als de betrokken partijen vooraf instemmen met de inschakeling van ons bureau. Wij werken uitsluitend met goed opgeleide en gecertificeerde arbeidsdeskundigen, mediators, bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere Arbodeskundigen.

Methodiek

Het arbeidskundig onderzoek met als doel het in stand houden van de relatie mens, werk en inkomen wordt altijd gestart met een Multi Causale Analyse (MCA). Hoewel de naam MCA het accent legt op de analyse, gaat het in de methode om analyse, probleemdefinitie en de implementatie van een gericht interventietraject.

De MCA is erop gericht dat alle beïnvloedende factoren op het verzuim inzichtelijk worden gemaakt. Deze factoren zijn:

  • factoren in het werk
  • factoren in de privé-situatie
  • klachten/stoornissen en persoonsgebonden factoren

Bij de beoordeling van de mogelijkheden in het eigen werk, aangepaste eigen werk of ander passend werk, zijn naast de meningen van de werknemer en werkgever ook de polisvoorwaarden (bijv. WIA en of aanvullende verzekering bij een particuliere verzekeraar) en het opgestelde belastbaarheidspatroon door de bedrijfsarts de uitgangspunten voor het arbeidskundig onderzoek. Uiteraard adviseert de arbeidsdeskundige ook inzake aanpassingen en voorzieningen om daarmee de geconstateerde arbeidsongeschiktheid te beperken.

Doelstelling

Uiteindelijk is het de doelstelling toe te werken naar het optimaal werkvermogen op korte én lange termijn. De aanpak is erop gericht om via maatwerk-oplossingen de medewerker snel en duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces en daarmee de financiële schadelast zo gering mogelijk te laten zijn.