P. Jeurissen Consult B.V. > Diensten > Arbeidsdeskundige
Arbeidsdeskundige

Contact

Wat is de som van 8 en 7?
 

Arbeidsdeskundige

De werkzaamheden kunnen bestaan uit een of meer van onderstaande onderdelen:

  • Psycho-sociale begeleiding gericht op re-integratie in het arbeidsproces.
  • Vaststellen van arbeidsmogelijkheden (in eigen of ander werk), eventueel gebaseerd op de Functionele Mogelijkheden Lijst zoals die is opgesteld door de bedrijfsarts.
  • Het beperken van de schadelast van werknemers en zelfstandigen (ten gevolge van inkomensverlies of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) door ziekte en/of gebrek vast te stellen en te beperken.
  • Het op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving m.b.t. de Sociale Zekerheid en op basis hiervan een gericht advies verstrekken.
  • Het beoordelen en beïnvloeden van de re-integratie inspanningen bij een arbeidsorganisatie.
  • Uit preventief oogpunt advies geven aan welke eisen goed, gezond en productief werk moet voldoen.
  • Vaststellen en beperken mate van arbeidsongeschiktheid ten behoeve van AOV verzekeraars.
  • Advisering ten aanzien van letselzaken/personenschadezaken.
  • Werkgever/advocaten ondersteunen met arbeidsdeskundige expertise bij bezwaar- en beroepschriften richting bijvoorbeeld het UWV en of rechtbanken.
  • Terugkoppeling met de opdrachtgever zal altijd in een goed onderbouwd advies en met een heldere visie in een rapportage geschieden.

Naast deze werkzaamheden behoren ook het coachen en trainen van leidinggevenden en re-integratie adviseurs tot onze competenties. In Nederland maakt werkgerelateerde psychische problematiek een belangrijk onderdeel uit van het totale arbeidsverzuim. Een realistisch re-integratieperspectief is daarom belangrijk, dit zowel vanuit het individu als de organisatie. Wij beschikken over arbeidsdeskundigen die zich op dit terrein hebben gespecialiseerd doordat zij de Master opleiding Stressmanagement en Re-integratiedeskundige hebben gevolgd.