Mens

Welke stappen kunnen worden gezet om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Een oplossingsgerichte benadering.

Mens

Werk

Mensen leren hun werkbelasting in balans te houden met belastbaarheid, beleving en mogelijkheden.

Mens

Inkomen

Zoeken naar oplossingen om op een gezonde manier te kunnen werken en hiermee uw inkomen veilig te stellen.

Mens

Contact

Wat is de som van 7 en 1?
 

Home

Paul Jeurissen is specialist op het gebied van arbeidsdeskundige adviezen en arbeidsre-integratie bij complex arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben daarbij specifieke deskundigheid ontwikkeld om mensen die zijn uitgevallen met psychische klachten weer aan het werk te krijgen.

Wij zijn actief op het gebied van mens, werk en inkomen en zorgen voor schadelast beperking en adequate re-integratie in het arbeidsproces. Indien de situatie daarom vraagt werken wij samen met andere disciplines waardoor een verbreding ontstaat van de interventiemogelijkheden.

Wij zijn een onafhankelijk arbeidsdeskundig adviesbureau en werken voor advocaten, rechtbanken, werkgevers, werknemers en verzekeraars.